HAKYNDA KOREBIR MAGLUMATLAR ÖWRENMEK isleýärin

baýlyk lazer kompaniýasy
Hil lazer maşyn öndürijisi

2016-njy ýylda esaslandyrylan we merkezi Şençzhenen şäherinde ýerleşýän Fortune Laser Technology Co., Ltd. gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we hyzmat hyzmatlary bilen birleşdirilen senagat lazer enjamlaryny professional öndüriji.“Fortune Laser” bazardaky iň çalt ösýän senagat lazer kompaniýasynyň biri boldy.

 

“Fortune Laser” -iň gözýetimi, elmydama dürli pudaklara laýyk gelýän köpugurlylygy bilen, elýeterli bahada müşderileriň isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli senagat lazer maşynlaryny dizaýn etmek we öndürmekdi.

NYME ÜÇIN FORTUN LASERI saýlaýarsyňyz

Hyzmatdaşlarymyz

 • IPG

  IPG

 • PRECITEC

  PRECITEC

 • MAX

  MAX

 • RAYTOOLS

  RAYTOOLS

 • Raýkus

  Raýkus

 • ASASKAWA

  ASASKAWA

 • Schneider

  Schneider

 • YYC

  YYC

 • HIWIN

  HIWIN

 • S&A

  S&A

Fortune lazer global bazary

Performanceokary öndürijilik we abraý bilen enjamlarymyz diňe bir Hytaýda garşylanman, eýsem dünýäniň 120-den gowrak ýurduna we sebitine eksport edildi.

ABŞ, Kanada, Meksika, Braziliýa, Kolumbiýa, Çili, Angliýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Ispaniýa, Gollandiýa, Rumyniýa, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Taýland, Indoneziýa,

Malaýziýa, Wýetnam, Filippinler, Päkistan, Hindistan, Özbegistan, Müsür, Al Algerir, Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri, Günorta Afrika we beýleki köp ýurt.

Köpräk oka
karta
side_ico01.png